Forsiden

Høringssvar fra Gausdal kommune

Høringsuttalelse fra Gausdal kommune

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har utredet og lagt fram sak for politisk behandling i Gausdal kommune. Planutvalget behandlet saken den 16. september og har avgitt innstilling til kommunestyret som har sitt møte den 29. september.

Vedlagt følger saksutredning og protokoll fra planutvalget. Protokoll fra kommunestyret ettersendes.

 

Geir Halvor Vedum

Jordbruksrådgiver

Vedlegg