Forsiden

Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - Lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (Gjeldsregisterloven)

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg