Forsiden

Høringssvar fra Huseiernes Landsforbund

Høring - forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Dato: 30.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg