Forsiden

Høringssvar fra Virke Inkasso, Hovedorganisasjonen Virke

HØRINGSSVAR, FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERING AV ENKELTPERSONERS GJELD (GJELDSREGISTERLOVEN)

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg