Forsiden

Høringssvar fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudets merknader til forslag til gjeldsregisterlov

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg