Forsiden

Høringssvar fra Datatilsynet

Høringsuttalelse - Forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg