Forsiden

Høringssvar fra Jussbuss

Høringssvar til gjeldsregisterloven - Jussbuss

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Jussbuss er i stor grad positive til forslaget. For nærmere kommentarer se vedlegg. 

Vedlegg