Forsiden

Høringssvar fra Brønnøysundregistrene

Høring av forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Dato: 30.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg