Forsiden

Høringssvar fra Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening

Høringsuttalelse - Lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven)

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg