Forsiden

Høringssvar fra EVRY Norge AS

Høring av forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven) Høringsuttalelse fra EVRY Norge AS

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg

Vedlegg