Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 29.05.2020

Svartype: Med merknad

Sarpsborg kommune er positiv til departementets forslag om midlertidige endringer i valgloven for at partier og grupper skal kunne samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Kontroll av listeforslagenes underskrifter er svært ressurskrevende arbeid for valgstyrene. Den tekniske løsningen bør derfor omfatte mulighet for at de elektroniske underskriftene enkelt kan importeres i det valgadministrative systemet (EVA) for at valgstyrene skal kunne gjennomføre sin kontroll. Dette vil medføre store ressursbesparelser for de valgstyrene som mottar lister som krever mer enn to underskrifter.

Sarpsborg kommune håper at ordningen vil bli evaluert etter stortingsvalget i 2021, og at det vurderes innført som en permanent ordning forutsatt at man klarer å realisere de mulige gevinstene knyttet til effektivisering, sikkerhet og tilgjengelighet. Sarpsborg kommune ber i denne sammenheng også om at det vurderes om bruk av Valgdirektoratets digitale løsning for innsamling av elektroniske underskrifter skal innføres som et krav.