Høringssvar fra Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Dato: 31.05.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) angående forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgangt til elektroniske underskrifter på listeforslaget).

Norges Kommunistiske Parti er selvfølgelig skuffet over at partiet ikke kunne slippe for å samle underskrifter under pandemien. Likevel støtter NKP høringssvaret fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med adgang til elektroniske underskrifter på listeforslaget, men NKP vil legge til merknad om at i tillegg må fysiske underskrifter på papir også telle (som praksis har vært og egentlig er), da NKPs medlemmer allerede har vært i gang med underskriftsinnsamlingen en god stund på denne måten, og fortsetter med det inntil Valgdirektoratet setter digital løsning for innsamling av elektroniske underskrifter ut i livet.