Høringssvar fra Gloppen kommune

Dato: 28.05.2020

Svartype: Uten merknad