Høringssvar fra Oslo kommune

Dato: 29.05.2020

Svartype: Med merknad

Oslo kommune støtter departementets forslag om midlertidige endringer i valgloven for at partier og grupper skal kunne samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Ved å benytte statlige felleskomponenter som ID-porten sikrer man en bedre kontroll enn det som er mulig med dagens ordning. Valgstyrene har i liten grad mulighet til å verifisere de faktiske underskrifter som innleveres på papir. Elektroniske underskrifter vil derfor bidra til å styrke sikkerheten og tilliten til valgordningen.

For innbyggere med funksjonsnedsettelser vil det å kunne levere elektronisk signatur som alternativ, muliggjøre at de som ikke har mulighet til å signere fysisk også kan støtte partier eller grupper som ønsker å stille til valg.

Kontroll av listeforslagenes underskrifter er ressurskrevende arbeid for valgstyrene. Den tekniske løsningen bør derfor omfatte mulighet for at de elektroniske underskriftene enkelt kan importeres i det valgadministrative systemet (EVA) for at valgstyrene skal kunne gjennomføre sin kontroll. Dette vil medføre store ressursbesparelser for de valgstyrene som mottar lister som krever mer enn to underskrifter.

Oslo kommune håper at ordningen vil bli evaluert etter stortingsvalget i 2021, og at det vurderes innført som en permanent ordning hvis man klarer å realisere de mulige gevinstene knyttet til effektivisering, sikkerhet og tilgjengelighet.