Høringssvar fra Nye Borgelige

Dato: 31.05.2020

Svartype: Med merknad

Se vedlagt dokument.

Med Vennlig hilsen

Kim Steinar Kjærner-Strømberg
Stifter og leder Nye Borgerlige

Vedlegg