Forsiden

Høringssvar fra Platearbeiderforeningen

Innspill vedr. revidert åndsverkslov - Platearbeiderforeningen

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

Platearbeiderforeningen takker for en tydelig og gjennomtenkt vurdering vedr. Gramo Kat C - musikalsk leder. Vi stiller oss bak Kulturdeptartementets vurdering.

Vi vil gjerne tilføre at det burde stilles de samme krav til dokumentasjon til en musikalsk leder som en dirigent - en kontrakt som viser at de er engasjert som musikkprodusent (ikke å forveksle med en Gramo-produsent/plateselskap).

Vedlegg