Forsiden

Høringssvar fra Pål Jørgen Frøseth

160325_Høringsinstanser

Dato: 25.03.2016

Svartype: Med merknad

Hei.

AS & ASA der staten er tungt inne på eiersiden må en kunne anta er nødt til å forholde seg til bedriftsinterne hemmeligheter, som sikrer konkurranseevne og konkurranse-fortrinn. Jeg tenker først og fremst på:

Statoil ASA, Telenor ASA, DNBNOR ASA, EDB Businespartner AS / EVRY ASA, NTB AS, NTB Scanpix AS, AMEDIA AS osv.

Foretak som disse må jo ha interesse for rubrisert lovverk, sorterer disse under allerede eksiesterende hørings-instanser,eller er de ekskludert/fritatt?

mvh  Pål J. Frøseth.