Forsiden

Høringssvar fra Royal Streaming AB

Horingssvar från Royal Streaming AB

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

 

30 Augusti 2016

Via Kulturdepartementets hemsida och e-post

 

HØRINGSVAR TILL FÖRSLAG TILL NY NORSK ÅNDSVERKLOV

Royal Streaming har tagit del av høringsnotatet med förslag till en ny norsk åndsverklov och får härmed avge följande yttrande.

 

 

1 Kort presentation av Royal Streaming

Royal Streaming är en av Skandinaviens ledande leverantörer av musiktjänster i butiksmiljö. Våra kunder finns i första hand inom retail och fashion retail men vi har även en bred kundbas inom hotell, cafe och restaurang.

Royal Streaming är en helhetsleverantör av musiktjänster och har sedan starten 2006 hjälpt bolag med musik, teknik, support och rättighetsfrågor.

 

För att sätta rätt musik till rätt varumärke så har vi ett antal musikdesigners som genom vår egna framtagna process tar fram ett unikt ”brand sound” för varje kund vi inleder ett samarbete med.

Vi är idag 4 designers om jobbar heltid med att ta fram rätt musik till rätt varumärke och deras kunder.

 

Vi har sedan starten flertalet olika tekniker att erbjuda och vet av erfarenhet att om en tjänst som denna skall fungera så måste det finnas en fungerande teknik på plats. Vi måste, och vill, hela tiden kunna se att våra kunder spelar, är online, och spelar rätt musik.

Det kan vi göra oavsett om vi använder oss utav vår box eller vår musikapp.

 

Då vi har egen teknik på plats så såg vi även tidigt vikten av att supporta denna, vi supportar därför vår teknik direkt mot alla våra kunders butiker 24/7 och även mot våra kunders IT-avdelningar för att hela tiden se till att allt fungerat som utlovat. Detta är också en viktig del i den kontroll som vi behöver göra så att vi vet att det är ”vår” musik som spelas.

 

Som en stor del, och ett fjärde ben i denna tjänst, så kommer även frågor kring musikrättigheter. Vi jobbar med alla de olika rättighetsorganisationerna i Skandinavien och träffar den löpande för att diskutera marknaden och våra gemensamma kunder.

Vi har från start tyckt det varit viktigt med denna kontakt och såg även att marknaden, våra kunder, ofta inte var pålästa kring rättigheterna som följde när man spelar musik så vi såg det som ett av våra uppdrag att informera och hjälpa dem i detta. Detta gör vi än idag och en stor del av det arbete vi gör handlar om att informera om vilka organisationer som finns där ute och vad som gäller utifrån vilken musikkatalog man väljer att arbeta med.

 

Allt detta gör vi än idag. Förutom våra fyra grundpelare så har vi utvecklat vårt utbud med en del tilläggstjänster där vi bland annat har reklamradio och Royal Artist, direktlicensierad musik.

 

 

 

2 Yttrande över høringsnotatet

Den delen som vi vill uttala om oss gällade det här horingssvaret är rättighetsorganisationernas, framförallt GRAMOs,  möjlighet att ta in pengar för den delen av musiktjänsten som vi beskriver som Royal Artists. Den direktlicensierade musiken.

Den här musiken kom vi i kontakt med när vi såg ett behov hos några av våra kedjor som hade flertalet butiker och även stora sådana till ytan. Detta medförde att kostnaderna för rättigheterna till tex STIM och SAMI blev så höga att man då istället valde att inte spela musik. Eller eventuellt gjorde utan att betala rättigheter. (Detta pga av att det är uträknade per kvadratmeter och öppetdagar som butikerna har.)

Då tog vi kontakt med olika leverantörer av den direktlicensierade musiken för att hitta en lösning till våra kunder.  Dessa musikers kataloger låg inte under STIM och SAMIs medlemskap vilket i sin tur ledde till att de inte kan, eller vill, samla in pengar för den hr tjänsten utan att den ligger helt utanför deras arbete med att samla in pengar till sina medlemmar.  

Vi har idag god relation, trotts att vi till många gånger levererar direktlicensierad musik, med alla olika rättighetsorganisationer på de marknader vi arbetar på. I Skandinavien så har vi löpande kontakt med STIM och SAMI i Sverige. KODA i Danmark och TONO och GRAMO i Norge. GRAMEX i Finland.  

Vi erbjuder alla organisationer att ta del av den rapportering som vi gör löpande för att hela tiden se vilka som kör vanlig kommersiell musik och vilka som kör den friköpa direktlicensierade musiken. I Sverige ber SAMI ber om dessa listor mellan varven och det tycker vi är helt ok.

Alla andra organisationer, inklusive TONO i Norge ser tydligt att de INTE kan samla in pengar för den här musiken då de ändå inte kan betala ut den korrekt till den som har gjort musiken. Det är också den stora anledningen till att denna musik finns, alla vill helt enkelt släppa sin musik och få hjälp att smala in pengar utav dessa organisationer. Man vill välja själv. Det är inget konstigt och det fungerar utmärkt med övriga organisationer runt om i världen.   

 

 

3 Gramos roll

GRAMO har i denna fråga inte velat ”lyssna på det örat” som övriga rättighetsorganisationer i frågan. Detta är något som vi hela tiden ställt oss frågande till då vi tycker det är orimligt att de skall agera annorlunda än övriga. Det hela kulminerade innan sommaren när vi var på plats på ett möte där de hävdade att de fortsättningsvis visst skulle samla in pengar men INTE betala ut dem till artisterna som skapat musiken.

Detta pga av de inte anser sig hinna med en extra rapport från oss eller Epidemic Sound i det har fallet. Detta trotts att vi erbjöd oss att göra detta och ta hela kostnaden för arbetet.

Vi önskar att GRAMO kunde agerar precis som övriga organisationer och fortsätta samla in avgifter till sina medlemmar som väljer att jobba med dem. Där gör GRAMO, och alla övriga, ett viktigt och bra jobb.

Men att hindra framtida artister att själva välja vilken väg de skall gå och vem som skall samla in pengar åt dem känns varken rimligt eller okej. Det känns som ett gammalmodigt sätt att tänka och främjar inte möjligheterna för fler artister att tjäna pengar på sin musik. Vilket är det vi alla vill i slutändan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

..........


Gustav J. Nordlindh

CEO

Royal Streaming AB

Vedlegg