Forsiden

Høringssvar fra Virke Produsentforeningen

Virke Produsentforeningen om ny åndsverkslov

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Virke Produsentforeningen sender sitt høringssvar på forslaget til ny ånsdverkslov der vi ber regjeringen harmonisere loven med nye EU-bestemmelser før den behandles endelig, vi ber departementet balansere bedre mellom aktørene som må til for skape audiovisuelle åndeverk, produsenter, opphavere og utøvende kunstverk og vi ber om en mer stringent begrepsbruk. Vårt høringssvar legges ved.

Vedlegg