Forsiden

Høringssvar fra Norsk kommunikasjonsforening

Kommentarer til høringsnotat på forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Norsk kommunikasjonsforening vil påpeke at vi mener at deler av informasjons- og kommunikasjonsmedarbeideres arbeid også er å regne som åndsverk og dermed bør omfattes av ny lov om opphavsrett for åndsverk. Innen kommunikasjonsfaget er bl.a. tekst- og bildeproduksjon utstrakt til både internt og eksternt bruk. Pressemeldinger er f.eks. ofte gjennomarbeidede tekster utformet som en redaksjonell sak, men likevel er det ikke alltid slik at opphaver siteres ved videre bruk. Det samme gjelder f.eks. fotografier som tilgjengeliggjøres til bruk av medier og allmennheten. Vi mener at også kommunikasjonsutøvere skal krediteres som opphavere i de tilfellene det er relevant.

Når det kommer til § 5-6 Åndsverk skapt i ansettelsesforhold (ny) vil vi påpeke at det er en forutsetting at opphaver selv beholder opphavsretten over eget verk. Vi mener også at det er en fordel om arbeidsgiver fastsetter en eventuell overgang av opphavsrett i ansettelsesforhold i arbeidsavtaler.