Forsiden

Høringssvar fra Norsk kritikerlag

Høringssvar til forslag om ny lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven)

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Norsk kritikerlag støtter synspunktene som kommer frem i Kunstnernettverkets høringssvar.