Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194553

Lite gjennomtenkt vedr pkt 2.2

Dato: 30.08.2016

Svartype: Med merknad

Hei,

Viser til høring vedr endring i åndsverkloven, og jeg vil her fokusere særskilt på §2.2.

Ved strømming av filmer o.l. på internett vil nettbrukeren ikke være synlig/observerbar for andre enn avsender (eier av domenet). Avsender er ofte lokalisert i land med lite eller ingen åndsverklover. Norske myndigheter har i hovedsak ingen tilgang til denne avsenderen. Det er i praksis ikke mulig for norske myndigheter å avdekke hvilke nordmenn som bruker slike strømmetjenester. På denne bakgrunn er det ikke hensiktsmessig å etablere lover som ikke kan kontrolleres overhodet. Eneste unntak er om det etableres en totalitær kontroll av all internettbruk i Norge, noe som ikke synes lagt fram her som en del av endringen.

All forsøk på kontroll av forslaget innebærer videre vesentlig inngripen i personers privatliv. Dette er ikke ønskelig.

Forslaget bærer preg av at regjeringen lar de større aktørene i kulturbransjen diktere lover og regler innenfor kulturområdet. Jeg mener at regjeringen bør ta innover seg at norske lover og regler også skal balanseres for nordmenn som privatpersoner. Det er svært skuffende av Høyre at partiet fremstår som kapitalinteressenes venn uten omtanke for nordmenn flest.