Forsiden

Høringssvar fra FolkOrg

FOLKORG SITT HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL NY LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK (ÅNDSVERKLOVEN)

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg