Forsiden

Høringssvar fra Rådet for folkemusikk og folkedans

Innspel til forslag til ny åndsverklov

Dato: 25.08.2016

Svartype: Med merknad

Sjå vedlagt høyringssvar. 

Vedlegg