Forsiden

Høringssvar fra Sopra Steria AS

Hørinssvar Sopra Steria AS

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Sopra Sterias svar høringssvar til utkastet til ny lov om åndsverk.

Vedlegg