Forsiden

Høringssvar fra Norsk jazzforum

Norsk jazzforums innspill til høring på ny åndsverklov

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Norsk jazzforum slutter seg til Kunstnernettverkest høringssvar til ny lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som arbeider for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk.

Norsk jazzforums medlemmer består av 21 jazzfestivaler, 80 jazzklubber, 120 storband, 750 musikere, 5 regionale jazzsentre og Nasjonal jazzscene. Totalt representerer Norsk jazzforum ca 13000 enkeltmedlemmer.

 

Vedlegg