Forsiden

Høringssvar fra Sokndal kommune

Dato: 30.07.2019

Svartype: Med merknad

Sokndal kommune gir følgende kommentarer som høring til forlaget til ny barnevernslov.

1. Kommunestyret skal ha ein årleg tilstandsrapport frå barnevernet.

Sokndal kommune ser det som en styrking av kommunalt eierskap til barnevernet at kommunestyret får en mer aktiv rolle i oppfølging av eget barnevern. Dette må også gjelde ved interkommunalt barnevern.

2. Økonomi

Sokndal kommune tar til etterretning at kommunen ikke skal pålegges vesentlege økonomiske konsekvenser. Det bør vurderes om staten i en sterkere grad bør garantere for en ønomomisk tilskuddsordning til kommunene for barnevernet sin drift og tiltak, slik at det ikke blir forskjell i kvalitet/oppføging ut fra kommuneøkonomi. I mindre kommuner spesielt, kan omfattende tiltak (gjerne midt i budsjettåret) medføre store konsekvenser for kommuneøkonomien.

3. Bistandsplikt fra Bufetat i akuttsaker Bufetat har plikt til å bistå barneverntenesten med plassering av barn utenfor hjemmet.

Sokndal kommune mener at kommunene er de som kjenner barna og deres behov best, og derfor skal ha ansvar for type tiltak ved akuttplassering.

Dersom Bufetat skal avgjera tiltak i akuttsaker, så må kommunale kostnader være like for beredskapshjem og institusjonsplass, slik at en ikke trenger å velge ut fra økonomiske hensyn.