Forsiden

Høringssvar fra Forandringsfabrikken stiftelse

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Til barneministeren og BFD :-)

Her kommer Barnevernproffene i Forandringsfabrikken sitt høringssvar.

Dette bygger tett på 1500 barn og unge som har vært eller er i barnevernet siste tiår, sine erfaringer og råd til hva som er godt barnevern.

Vi håper at høringssvaret fra barn og unge avgjør mye, når den nye loven skal gjøres helt ferdig.
Vi har kjent dagens lovparagrafer på kroppen.
Derfor er forslagene vi sender dere nå, både godt gjennomtenkt og ”gjennomkjent”.

Hilsen Barnevernproffene

Vedlegg