Forsiden

Høringssvar fra Snåsa Kommune

Dato: 05.07.2019

Svartype: Med merknad

Snåsa Kommune- Formannskapets vedtak 18.06.19:

Snåsa kommune gir følgende høringsuttalelse:

Snåsa kommune har ingen konkrete endringsforslag til lovteksten. Forslag til ny barnevernlov ivaretar viktige elementer i dagens barnevern og Snåsa kommune støtter dette. 

Snåsa kommune vil stille spørsmål om at det må ha vært et etablert familieliv for å gi en lovfestet rett til samvær og kontakt etter en omsorgsovertakelse for søsken, halvsøsken og stesøsken.