Forsiden

Høringssvar fra Vestre toten komunne

Dato: 25.07.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt finner dere mine refleksjoner rund forslaget til ny barnevernlov.

Hilsen

Adriana Dicu

Kommunpsykolog i Vestre Toten kommune

Vedlegg