Forsiden

Høringssvar fra KS

Dato: 26.07.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger KS' høringsuttalelse til forslag til ny barnevernslov.

Med vennlig hilsen

Hanne Ingerslev

Spesialrådgiver

Vedlegg