Forsiden

Høringssvar fra Islamsk Råd Norge

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. IRN representerer i dag 33 medlemsorganisasjoner som er spredd over hele landet, og disse igjen har nærmere 65.000 muslimer som medlemmer.

IRN`s hovedformål er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet blant muslimer i Norge. Vi ønsker å fremme samhold mellom muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser. IRN fremmer dialogarbeid og arbeider for å være brobyggere i samfunnet. Det er viktig for oss å skape en gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer på tvers av religion, kultur og moralske verdier.

Se vedlegg

Vedlegg