Forsiden

Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Dato: 26.07.2019

Svartype: Med merknad

Med dette oversendes Helsetilsynets høringssvar på ny barnevernlov.

mvh

Børge Tomter

avdelingsdirektør

Vedlegg