Forsiden

Høringssvar fra Kompetanse Norge

Dato: 03.05.2019

Svartype: Uten merknad

Kompetanse Norge har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.