Forsiden

Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 11.02.2019

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør

Norges Høyesterett