Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Den norske dataforening

Dato: 05.02.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar - ny lov om Etterretningstjenesten

Den norske dataforening - IT-politisk råd (DND) viser til Forsvarsdepartementets høring av 21. november 2018 med forslag til ny lov om Etterretningstjenesten.

Som følge av lovforslagets omfang og kompleksitet, og den relativt korte høringsfristen, er det begrenset hvilke tema vi har hatt mulighet til å gå inn på i detalj. Hoveddelen av høringssvaret fokuserer på nødvendigheten av automatisert behandling av data i bulk, kontroll med Etterretningstjenestens metodebruk, og de foreslåtte reglene om tilretteleggingsplikt for tilbydere av kommunikasjonstjenester. Vi vil også vise til enkelte andre områder hvor vi anser at ytterligere presiseringer er nødvendige.

Deler av høringsutkastet er utarbeidet i samarbeid med Elektronisk Forpost Norge, som vil avgi egen høringsuttalelse.

Den norske dataforenings høringssvar er vedlagt som pdf.

Vedlegg

Til toppen