Høringssvar fra Morten Holmboe

Dato: 07.02.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger min høringsuttalelse til lovforslaget § 7-12.

Vedlegg