Høringssvar fra Norsk senter for informasjonssikring

Dato: 31.01.2019

Svartype: Med merknad

Oversender høringssvar til ny lov om Etterretningstjenesten fra Norsk senter for informasjonssikring.

mvh

Ivar Kjærem

Seniorrådgiver

Vedlegg