Høringssvar fra Medietilsynet

Dato: 24.09.2020

Vedlagt følger Medietilsynets høringsuttalelse til forslag om ny støttelov.

Vedlegg