Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 30.09.2020

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg