Høringssvar fra Norsk Redaktørforening

Forslag til lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Norsk Redaktørforening følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Arne Jensen

generalsekretær 

Vedlegg