Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 831011

Dato: 02.06.2020

Ved § 3-6 punkt 12 foreslås det forbud mot erverv av blankvåpen. Jeg foreslår at dette punktet fjernes, da et forbud mot blankvåpen vil kunne føre med seg at alminnelige bruksgjenstander vil forbys, i tillegg til at det vil ha stor innvirkning på samlinger. Det kan også stilles spørsmål til om blankvåpen, for eksempel kniver over en viss lengde utgjør noen større fare for samfunnet enn kortere kniver.

Jeg ønsker å vise til følgende artikkel, der artikkelforfatteren viser til statistiske undersøkelser, der artikkelforfatteren hevder følgende:

"Faktisk kan det argumenteres for at det er bedre at gjengmedlemmer går rundt med macheter enn med kniver, noe som de antagelig vil ty til om macheter blir vanskelige å få tak i.

Problemet med et forbud (mot macheter, eller blankvåpen) er at kniv er farligere enn machete. Machete har altså mindre skadepotensiale enn kniv, det mest utbredte alternativet. (Fordi lange blankvåpen er huggvåpen, mens kniver er stikkvåpen)
https://www.dagbladet.no/kultur/la-gjengene-beholde-machetene/70743978