Høringssvar fra Hafrsfjordvikingene

Dato: 28.05.2020

Harsfjordvikingene

Hafrsfjordvikingene er en levende historiegruppe basert i Rogaland. Vårt formål er å formidle vikingtidshistorie, så autentisk og levende som mulig. Hvert å arrangerer vi to vikingmarkeder som drar mange tusen besøkende. I den forbindelse har vi også egne skole- og barnehage-dag der ungene vår lære om hvordan våre forfedre levde for tusen år siden.

I tillegg deltar vi ved andres arrangement rundt i hele Sør-Norge og opptrer for bedrifter, lag, foreninger, skoler og barnehager. Dette er uhyre populært og trekker mye folk og interesserte. Vi demonstrere alle sidene av vikingenes liv og lagnad, håndtverk, lek og naturligvis også vikingkamp. En viktig faktor i det vi holder på med er håndsmidde kniver, sverd og andre såkalte blankvåpen. Disse brukes både til å demonstrere det utrolig håndtverket som må til for å lage et slikt våpen, fra myrmalm via smiing til ferdig produkt. I tillegg har vi store oppvisninger der våpnene demonstreres for publikum i gruppekamp eller en mot en. Det må poengteres at ALLE disse våpnene er blunte, uten skarp egg. Unntaket er kniv og øks som bruker i arbeid i leiren, som ellers i samfunnet, til spikking og vedhogging.

Blir dette latterlige og veldig lite gjennomtenkte, lovforslaget vedtatt vil dere ødelegge for den omfattende og meget vel mottatte historieformidlingen vi driver på med for de oppvoksende generasjonene og publikum ellers.
Dette forslaget virker på oss som et hasteforslag fremsatt av byråkrater uten innsikt i hva som beveger seg og skjer i samfunnet. Alle som har en kniv, sverd eller øks er ikke kriminelle, tvert imot. En brød- eller fileteringskniv er langt farligere enn de blankvåpnene vi disponerer. Flertallet som har disse blankvåpnene enten samler på historiske blankvåpen, det er arvegods eller de bruker det i historieformidling som oss. Vi er overbevist om at byråkratene som har sydd sammen dette forslaget ikke har tenkt følgene, annet enn å få et hastevedtak på banen for å tilfredsstille publikum.

Punkt 12 i paragraf 3-6 om våpen som ikke regnes som skytevåpen, er beskrevet alt for upresist til å ha en reell virkning på problemet som har inspirert til endringen, men favner så vidt at det vil få utrolig negativ følge for alle de tusenvis av uskyldige og redelige personene det rammer