Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 611155

Dato: 01.06.2020

Det vil være en tragedie for håndtverkskunst, norsk kultur og historie om lovforslaget blir vedtatt i sin nåværende form.

Sikter da til blankvåpen-delen av teksten.

Ett generelt forbud mot sverd, økser og andre historiske gjenstander er meningsløs symbolpolitikk, kulturvandalisme, og ett gigantisk feilskritt når det kommer til å bekjempe voldskriminalitet i Oslo.

Lovforslaget rammer lovlydige, historieinteresserte borgere, vikingemesser og smeder i det ganske land.