Høringssvar fra Ian Phillip Darlington

Dato: 17.03.2020

Hei, jeg mener at deres forslag om å forby ervervelsen av blankvåpen er helt usakelig. Da kan en jo like så gjerne forby alle former for sportsutstyr da dette benyttes på samme måten.