Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 904488

Dato: 02.06.2020

§3.6 - 12 - blankvåpen - må strykes, av hensyn til historisk og sportslig aktivitet der slike våpen er gjort uskarpe/ufarlige.

Se gjerne wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Blankv%C3%A5pen