Høringssvar fra Befalets Fellesorganisasjon

Dato: 26.05.2020

Vedlagt følger høringsinnspill fra Befalets Fellesorganisasjon

Mvh

Tom Skyrud

Vedlegg