Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193495

Dato: 11.04.2020

§2-2 pkt. 5 er ikke hensiktsmessig eller praktisk. Å omgjøre en rifle for å mate fra magasiner vil automatisk da være ulovlig i det en magasinleverandør leverer magasiner med mer enn 10 skudd. Det samme vil gjøre en pistol ulovlig i det en leverandør leverer magasiner med mer enn 20 skudd. Begge disse er helt normalt at er tilfellet, og helt ufarlig, og puktet bør derfor fjernes i sin helhet.

§4-1 bør fjernes i sin helhet. Ref forrige punkt. Magasinkapasitet tillatt på jakt styres andre steder. Videre har en pipe som omsluttes av forskjeftet, samt et pistolgrep, ingen "farlig" funksjon på våpenet utover utseendet. Siden våpenloven ikke har, eller bør ha, til hensikt å regulere utseendet på våpen brukt på jakt, faller dette på sin egen urimelighet. Om noe vil dette legge til rette for mer human jakt, da et omsluttende forskjefte vil redusere påvirkning av eksterne faktorer på pipe, og et pistolgrep vil være mer ergonomisk og dermed legge til rette for bedre avtrekk og dermed bedre treff på dyret. Hvorvidt våpenmodellen opprinnelig var konstruert for jaktbruk bør ikke være styrende, da dette krever en tolkning av produsentens opprinnelige intensjon. Det bør heller styres av hvorvidt våpenet er egnet for formålet. En AR10 tiltenkt konkurransebruk vil potensielt ha bedre presisjon og ergonomi, og derigjennom fasilitere for mer human felling, enn en rifle som er "konstruert for jaktbruk".