Høringssvar fra Morten Lafton

Dato: 02.06.2020

Vedlagt er kommentarer og høringsinnspill til forslaget om ny våpenforskrift.
Det er vår anbefaling at forslaget i sin nåværende form revideres og gjennomgås i sin fullstendighet.

vennlig hilsenM.Lafton

T.Skjellaug

Vedlegg