Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253867

Dato: 15.05.2020

Hei der!

Jeg skriver som privatperson, men har verv i en større pistolklubb som har medlemmer som skyter i flere forskjellige forbund, som benytter stort sett alle former for våpen. Veldig mange jakter også. Felles for de fleste er en stor våpeninteresse og ikke bare skytedelen, men også historiske aspekter rundt våpen og den tekniske biten. Sist men ikke minst, er det særdeles sosialt og gjør at selv de som ikke var så spreke i fotballen, kan bedrive idrett.

Ny våpenlov (og forskrift) er noe som da selvsagt det blir en del snakk om under kaffekosen i klubben og det er mye usikkerhet rundt dette og hvordan det blir.

Først ut, må jeg si at det er mye bra med den nye loven/forskriften som å kunne inneha opptil 8 jaktvåpen, kontra den nåværende "de-facto" grensen på 6 og fjerning av halvautolisten for å godkjenne "typiske" jaktvåpen. At det også kan åpnes for at 18-åringer kan erverve håndvåpen, er kjempeflott!

Men det er en del ting som man ikke kan annet enn å stusse over som både strider mot en oppfatning av det som skal være en rettsstat og strider mot fornuften. Under er det paragrafene som jeg vil uttale meg om.

§4-1 Halvautomatiske rifler til jakt
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som opphavleg er konstruert for jaktbruk og som:

Svar: Veldig mange av de eldre "krigsvåpnene" som M1 Garand, ble godkjent for everv for 3-4 år siden da de på det tidspunktet ikke ble regnet som noe mer "farlig" enn moderne halvautomatiske jaktrifler. Flere av disse gamle krigsvåpnene har også mindre patronkapasitet enn de moderne jaktriflene. I tillegg har disse stor verdi og uten å vite om man får økonomisk kompensasjon eller kan, som ved tidligere innskrenkninger, beholde disse våpnene, så blir dette en belastning for en del personer. Her må det endres til:

"Politiet kan gi tillatelse til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodeller, som opprinnelig er konstruert for jaktbruk eller konstruert før 1950 og som:"

1: Fra fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10

Svar: Med dagens (og fremtidens) tilgang på 3D-printere så blir det litt meningsløst med dette forbudet mot høyere magasinkapasitet, da om det er noen med onde hensikter, vil kunne uten større problemer kunne tilvirke egne magasiner som vil passe magasinløsningen til properitære løsninger fra fabrikanter.

2: Ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa.

Svar: Dette er av den typiske byråkratiske måten å skrive lover som gjør at man mister respekten for loven, da denne er helt meningsløs. Om du har noe som dekker oversiden av pipen eller ikke, så har dette ikke noen verdens ting med funksjonen til et våpen å gjøre. Forbudet mot "høykapasitetsmagasiner" har en viss fornuft hva gjelder skadepotensiale å gjøre og blir mer i retningen "det er forbudt å montere et spyd fremme på bilen din", men dette er like teit som å skulle si at "det er forbudt å male bilen din rosa".

§2-2 Løyvepliktige endringar i skytevåpen

5: Omgjering av eit skytevåpen til å kunne bruke våpenmagasin med magasinkapasitet på meir enn fem patroner for haglevåpen, 10 patroner for rifle eller 20 patroner for pistol

Svar: Stort sett alle av de mest populære våpenprodusentene (Glock f.eks) sine pistoler har allerede denne muligheten, det er kun snakk om lengden på magasinet. Her vil allerede et forbud mot å erverve disse magasinene (som allerede blir innført i oktober) "løse" det oppkonstruerte problemet. Men igjen, les svaret mitt på §4-1:1.

Når det gjelder forbudet mot magasiner med mer enn 10 skudd for rifler, må kaliber .22LR (og de andre mindre randtente patronene for øvrig) unntas. Det finnes eksempelvis veldig mange lever-action (De typiske "Cowboy"-riflene) våpen i landet og "magasinet" på disse er et fastmontert rør under pipen, der de fleste modellene krever en større operasjon for å legge til fylle på nye patroner. Disse har gjerne en skuddkapasitet på 14-16 patroner, avhengig av løpslengden/magasinrørert. Disse såkalte randtente patronene, spesielt .22LR har samme skadepotensiale som et litt kraftig luftgevær.

Det finnes også rifler i "pistolkalibre" som bruker, nettopp, magasinene til pistoler. Disse magasinene vil være lovlige å erverve siden de ikke tar over 20 patroner men kanskje 12-13, men de kan benyttes i rifler og riflene vil være lovlige siden de kommer fra fabrikk med magasiner som tar under 10 patroner.

§3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen

Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:

12.blankvåpen.

Svar: Her vil dere gjøre alle som eier ei øks til lovbrytere, for ikke å glemme de som samler sverd og antikke våpen. For å sette det veldig på spissen, så blir det merkelig at en gammel Viking-nasjon skal forby sverd (Ja, nå må eksempelvis Snartemosverdet destrueres om denne forskriften går igjennom). Dette er nok noe som er hastigt blitt "slengt med" pga kriminalitet med macheter i Oslo. Det må bemerkes at det allerede er forbudt å gå med kniv/sverd/etc i det offentlige og kriminelle følger som kjent ikke loven. Dessuten er det mest brukte mordvåpenet i Norge, kjøkkenkniven.

§5-2 Erverv og innehav av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon for godkjente skyttarforeiningar

Skyttarforeiningar som er tilslutta godkjent skyttarorganisasjon kan erverve og ha inntil 15 komplette skytevåpen med tilhøyrande våpendelar, som kan brukast innafor organisasjonen sine godkjente skyttarprogram.

Svar: Det er flere skytterforeninger som er tilsluttet flere forbund som igjen benytter forskjellige våpentyper. Klubben jeg representerer er en av disse og et tak på inntil 15 komplette våpen kan by på problemer, da av daglige oppmøter på 15-20 personer der halvparten av disse faller inn under kategorien "nybegynnere" som må låne våpen av oss da de ikke enda (pga av alder eller aktivitet) oppfyller kravene til å erverve egne våpen, vil bli problematiske. Og om man hadde hatt et fast antall "nybegynnere" på si 15 personer, så vil ikke alle de 15 våpnene passe alle disse personene. Det handler om å ha litt valgfrihet. Dette bør endres til:

Skytterforeninger kan inneha inntil 15 komplette våpen, med tilhørende våpendeler, for hver godkjente skytterorganisasjon denne er tilknyttet.

§14-1 Overgangsreglar

Personar som har våpendelar som vert forbode etter § 3-5 i denne forskrifta, må innan eitt år etter ikraftsetjing av ny våpenforskrift enten levere våpendelane til politiet eller avhende våpendelane til personar med særskilt løyve etter ny våpenlov § 10 eller § 13.

Svar: Denne må endres til;

Personer som har våpen eller våpendeler som blir forbudt etter §3-5 i denne forskriften, kan beholde disse eller avhende til personer med særskilt tillatelse.

Slik har det blitt gjort i praksis i alle år og de som allerede innehar disse, har en svært liten risiko til å skulle benytte disse til onde hensikter. Dette er snakk om store verdier og for mange er dette "livsverket" til flere skyttere om i landet og bryter flere prinsipper i grunnloven, spesielt dette med tilbakevirkende kraft.

Personlig er dette den som faller meg personlig tyngst for brystet, da flere av de våpnene jeg har lovlig ervervet til jakt, plutselig vil bli forbudt og grunnet helsemessige årsaker, ikke har mulighet til å "overføre" disse til bruk i forbund (Dynamisk skyting, som innebærer løping osv) som åpner for erverv av disse. Eksport er i praksis umulig, da man vil tape store økonomiske verdier da prisene er meget forskjellige rundt om i verden.

I USA opererer man med noe som heter "grandfathering law", dvs, at om du eier noe, så kan du eie det videre inntil du dør eller selge det til noen som kan kjøpe det.

Økonomisk sett vil også denne løsningen være den beste for alle parter, da staten ikke ville måtte kompensere tapet og eieren vil heller ikke tape penger på dette. I tillegg vil hele den nye loven og forskriften virke mer rettferdig.

Mvh,

En typisk skytter som helst vil kunne eie det han vil for moro skyld.